ĐẠI LỄ VU LAN 2021 P.L 2565


Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan, đệ tử chúng con kính cẩn thắp nén hương lòng dâng lên mười phương, thành tâm cúng dường Tam Bảo. Hồi hướng cầu an cho Ông Bà Cha Mẹ hiện tiền, lục thân quyến thuộc và cầu siêu độ Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ. Ngưỡng mong Tam Bảo thùy từ gia hộ chứng giám.


CẦU AN

Họ tên Phật tử Pháp danh Ngày sanh Tuổi

Tịnh Kỳ An Lục Thân Quyến Thuộc Nam Nữ Đại Tiểu Chúng Đẳng


CẦU SIÊU

Họ tên Hương linh Pháp danh Ngày mất Thọ

Tịnh Kỳ Siêu Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại Gia Tiên


Xin điền vào phiếu Cầu An - Cầu siêu, sau đó nhấn nút Ghi Danh.
Quý Thầy sẽ tuyên đọc phương danh trong các buổi lễ Vu Lan Rằm Tháng Bảy tại chùa Vạn Hạnh.